Våra tjänster

Betongfabrikerna

Våra moderna betongfabriker bygger på datoriserade anläggningar där vi tillverkar alla förekommande kvaliteter – från golvbruk till brobetong till vattentätt. Tillverkningen av grus och betong är certifierad av BBC – Betong & Ballast Certifiering AB. Vi håller på att gå över till
att använda enbart krossat och tvättat bergmaterial som ballast.

Utöver vanlig betong tillhandahåller vi bland annat följande:

  • Husbyggnadsbetong
  • Brobetong
  • Anläggningsbetong
  • Reparationsprodukter
  • Trädgårdsplattor (Markentreprenadbolaget)
  • Betonggjutningar
  • Markbetong (Markentreprenadbolaget)
Alternativ textAlternativ textAlternativ text