Våra produkter

Mursand 0/3

Användningsområden

  • Puts- och murbruk vid murningsarbeten
  • Sandlådor s.k. ”baksand”
  • Dressning av gräsmattor

Prestanda

  • Humushalten är 0, vilket garanterar att materialet är fritt från organiska ”föroreningar”.
  • Volymvikten är 1,54 ton/m³
  • Kornstorleken är från 0 till 3 mm
  • Produkten uppfyller kraven enligt SS132101
  • Råvaran är 100% isälvs/rullstensmaterial
CE-märkning

 

Vi tipsar

Materialet kan ej användas för tillverkning av konstruktionsbetong eftersom vattenåtgången är för stor. Detta orsakar oacceptabel krympning. Välj istället gjutgrus. Lagerförs endast i Tallåsen.