Om oss

Verksamheten startade kring 1907 men motoriserades med första lastbilen 1924 och det är där vi startar vår tideräkning.

Vi är Gustav R.Johansson AB

Gustav R. Johansson är en innovativ och kundinriktad koncern som med sina bolag erbjuder konkurrenskraftiga lösningar till näringsliv, offentliga inrättningar och privatpersoner och oavsett storlek.

Vårt kompletta erbjudande omfattar entreprenadmaskintjänster, 
mark- och VA-anläggningar, grus och betong, betonghåltagning samt transporter och lyft av tunga byggnadsmaterial. Vårt mål är att alla kunder
inom Kronobergs län och angränsande län, skall se Gustav R. Johansson som det självklara valet i regionen.

CTA

Teknik

Gustav R. Johansson verkar i en bransch där teknik är oerhört viktigt. Därför är det väldigt viktigt för oss att hålla oss uppdaterade om nya tekniska landvinningar.

Värderingar

Gustav R. Johansson är ett modernt företag och det avspeglar sig även i våra värderingar och de delar vi med vår personal. Hos oss råder ett öppet och kamratligt arbetsklimat.

Kvalitet

Precis som för alla företag är hög kvalitet i allt vi levererar avgörande för vår utveckling och framtid. Det gäller både de produkter och varor vi levererar samt också de tjänster vi utför.

Miljö

Vi skall sträva efter sparsamhet när det gäller utnyttjande av icke förnyelsebara energikällor. Utvecklingen mot förnyelsebar energi skall noga följas.

Videoblock