Våra produkter

Osorterad morän 0/300

Användningsområden

Utfyllnadsmaterial till tomter, vägar m.m.

Prestanda

  • Materialet är ett osorterat material med låg dräneringsförmåga.
  • Volymvikten är ca. 1.75 ton/m³.
  • Kornstorleken är från 0 till 300 mm.