Våra produkter

Sorterad morän 0/150

Användningsområden

Utfyllnadsmaterial till tomter, vägar, mm

Prestanda

  • Materialet är ett sorterat material med låg dräneringsförmåga.
  • Volymvikten är ca. 1.70 ton/m³.
  • Kornstorleken är från 0 till 30 mm.