Våra produkter

Stenmjöl 0/3

Användningsområden

  • Sättsand vid platt- o stenläggning
  • Trädgårdsgångar
  • Underlag för tennisbanor, löparbanor, träningsbanor för fotboll o. dyl.
  • Kabelsand

Prestanda

  • Stenmjöl utvinnes, som slutprodukt vid krossning av berg-stenmaterial
  • Volymvikten är 1.4 ton/m³
  • Kornstorleken är från 0 till 3 mm
  • Råvaran är mellan 0-60% rullstensmaterial
CE-märkning

 

Vi tipsar

Stenmjöl har vid vattenbegjutning, en mycket hög packningsgrad.