Våra produkter

Tvättad singel 12/32

Användningsområden

  • Dräneringsarbeten, grundförstärkningar.
  • Som kapillärbrytande skikt under husgrunder.
  • Även som prydnadssten till dammar, trädgårdsanläggningar etc

Prestanda

  • Materialet är en sorterad, okrossad, högtryckstvättad isälvsprodukt.
  • Volymvikten är 1.4 ton/m³.
  • Kornstorleken är från 12 till 32 mm.
  • Råvaran är 100% isälvs/rullstensmaterial.
  • Naturligt rundade stenar.

 

Vi tipsar

Råvarutillgången för framställning av detta material minskar för varje år. Den runda formen gör materialet unikt, varför det i första hand bör användas till prydnad.