Miljö & hållbarhet

Miljö & hållbarhet

GRJAB koncernens miljöpolicy inleder:
-”Då miljön är den viktigaste faktorn för vår framtid kommer vi kontinuerligt satsa resurser på att minska vår miljöbelastning för att våra produkter och tjänster skall vara långsiktigt hållbara.

Vår hållbarhetspolicy skall ses som en kartbild över hur vi ser på vårt arbete både idag och framåt och vilka krav hela organisationen, våra produkter och tjänster ställs inför.