Våra produkter

Makadam 16/27

Användningsområden

  • Betongtillverkning
  • Kapilärbrytande material
  • Dekoration

Prestanda

  • Materialet består till större delen av krossad eller delvis krossad sten men, även ren singel (okrossad sten) förekommer, ca 10%.
  • Volymvikten är 1.4 ton/m³
  • Kornstorleken är från 16 till 27 mm.
  • Tillverkningskontrollerad enligt System 2+
CE-märkning

 

Vi tipsar

Materialet kan användas som kapillärbrytande skikt under husgrunder. Man bör dock tänka på att den kapillära sugförmågan är minst dubbelt så stark som för tvättat material. Detta medför att skiktet bör vara minst 35% tjockare jämfört med ett tvättat material. Stenen är krossad med en speciell teknik som gör stenen mindre flisig och mer kubiska än normalt krossad 8/16.