Våra produkter

Matjord 0/30

Användningsområden

För gräsmattor och grönytor. Matjorden kan med fördel användas i trädgårdsland men bör då humusberikas med exempelvis torvströ.

Prestanda

  • Materialet är en naturprodukt där råvaran till största del består av osorterad skogs-, park- och matjord.
  • Matjorden är mineralberikad men ej kvävegödslad och är inte fri från ogräsfrön.
  • Sten , grästorvor och rötter större än 3 cm är bortsorterat.
  • Volymvikt 1,1-1.2 ton/m³
  • Humushalt ca. 5%
  • Kornstorlek, från 0 till 30 mm

 

Vi tipsar

Matjorden kan med fördel användas i trädgårdsland men bör då humusberikas med t.ex. torvströ. Lagerförs endast i Tallåsen.