Våra produkter

Sorterad sand 0/8

Användningsområden

  • Kringfyllnad av VA-rör
  • Återfyllning vid husgrunder
  • Mindre terasseringsarbeten som altaner, garageuppfarter, plattgångar o.dyl
  • Sättsand , vid platt- o stenläggning

Prestanda

  • Volymvikten är 1,54 ton/m³
  • Kornstorleken är från 0 till 8 mm
  • Produkten uppfyller kraven enligt SS132101
  • Råvaran är >80% isälvs/rullstensmaterial.

 

Vi tipsar

Materialet är packningsbart, med ”padda”. Materialet är ej humusfritt och ej dränerande. Detta innebär att det ej går att använda som betongballast, ej heller som dräneringsgrus.