Våra produkter

Torv 0/30

Användningsområden

Användes till rabatter, trädgårdsland och planteringsytor. Utmärkt till jordförbättring.

Prestanda

Materialet är finfördelad torv från torvmossar och består till 100% av humus (organiskt växtmaterial).

 

Vi tipsar

pH-värdet är lågt varför produkten är idealisk att plantera växter i som kräver sur jord, t.ex. Rhododendron, Azalea etc. Lagerförs endast i Tallåsen.