Våra produkter

Bergkross 0/31

Användningsområden

För gräsmattor och grönytor. Jorden kan med fördel användas i trädgårdsland. Denna jord innehåller torvströ.