Våra produkter

Kullersten 70/200

Användningsområden

Prydnadssten i trädgårdsanläggningar exempelvis dammar.

Prestanda

  • Materialet är en sorterad,högtryckstvättad, okrossad isälvsprodukt.
  • Volymvikten är ca. 1.6 ton/m³.
  • Kornstorleken är från ca. 40 till 200 mm.
  • Råvaran är 100% isälvs/rullstensmaterial

 

Vi tipsar

Råvarutillgången för framställning av detta material minskar för varje år. Den runda formen gör materialet unikt, varför det i första hand bör användas till prydnad. Räkna med en åtgång på ca 0.2-0,3 ton/m² Largerförs endast i Tallåsen