GDPR

Så arbetar vi med GDPR

I enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) så behandlar vi dina personuppgifter enligt dessa anvisningar när vi har haft en kontakt med dig. Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för att uppfylla t ex avtal, garantiåtaganden eller lagstadgade skyldigheter och vi kommer sedan radera personuppgifterna. Personuppgifter som vi behandlar om dig kan exempelvis vara namn, kontaktuppgifter och adress. Vi kommer inte lämna vidare dina personuppgifter till en tredjepart utan din vetskap.

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår företrädare. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att göra en klagan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Gustav R. Johansson Aktiebolag (556063-0450) är personuppgiftsansvarig för alla bolag i koncernen.