Miljö & hållbarhet

Prestandadeklarationer

Bärlager 0-31.5 (Hamneda)

pdf

Ladda ned

Bärlager 0-31.5 (Nivå 4)

pdf

Ladda ned

Bärlager 0-31.5

pdf

Ladda ned

Bärlager 0-45

pdf

Ladda ned

Diabas 4-8

pdf

Ladda ned

Förstärkningslager 0-125

pdf

Ladda ned

Förstärkningslager 0-150

pdf

Ladda ned

Förstärkningslager 0-63

pdf

Ladda ned

Förstärkningslager 0-90 (Hamneda)

pdf

Ladda ned

Förstärkningslager 0-90

pdf

Ladda ned

Klockargården 0-8

pdf

Ladda ned

Kontaktjord 0-30

pdf

Ladda ned

Makadam 16-22

pdf

Ladda ned

Makadam 16-27

pdf

Ladda ned

Makadam 16-31.5

pdf

Ladda ned

Makadam 16-32 (Hamneda)

pdf

Ladda ned

Makadam 22.4-63

pdf

Ladda ned

Makadam 2-4

pdf

Ladda ned

Makadam 2-5.6

pdf

Ladda ned

Makadam 31.5-63

pdf

Ladda ned

Makadam 31.5-90

pdf

Ladda ned

Makadam 4-8

pdf

Ladda ned

Makadam 5.6-8

pdf

Ladda ned

Makadam 8-11.2

pdf

Ladda ned

Makadam 8-16 (13242)

pdf

Ladda ned

Makadam 8-16

pdf

Ladda ned

Makadam 8-22

pdf

Ladda ned

Makadam asfalt 4-8

pdf

Ladda ned

Maskinsand 0-4

pdf

Ladda ned

Mixsand 0-8

pdf

Ladda ned

Mursand 0-3

pdf

Ladda ned

Slitlager 0-16 (Hamneda)

pdf

Ladda ned

Slitlager 0-16

pdf

Ladda ned

Stenmjöl 0-4

pdf

Ladda ned

Stödremsa 0-16

pdf

Ladda ned

Tutaryd 0-8

pdf

Ladda ned

Tvättad makadam 31.5-63

pdf

Ladda ned

Tvättad singelkross 12-32

pdf

Ladda ned

Tvättad singelkross 8-12

pdf

Ladda ned

Tätjord 0-200

pdf

Ladda ned