Referenser

Här finner du många av de projekt/arbeten som vi utfört.

Alla
Större markentreprenader
Mönstrad markbetong
Husgrunder
Anläggningsbetong & Industrigolv
Industriplaner
Grundläggning av flerbostadshus
Rivning & betonghåltagning
Vägar
Rör- och ledningsgravar
Plattsättning
Stora lyft
Materialleverans

NCC renoverar kraftverksdamm i Skeen

Info

I Skeen har NCC uppdraget att förnya och förstärka kraftverksdammen vid sjön Bolmen. Vi har levererat omfattande mängder av ett specialkomponerat 0/27 finfiltermaterial och stödmaterial.

Ny sorteringsanläggning till Orberg

Info

Vår kranförare Emil flyttar tryggt den nya sorteringsanläggningen till sin fasta position från fordonet som transporterat det till oss.

Ny villa i Pukavik

Info

Vår kranbil med förare Emil spenderade en arbetsdag i Pukavik och stöttade Smålandsvillans monteringsteam på ett föredömligt sätt.

Vi lyfter hus åt Obos

Info

På uppdrag av och i samarbete med Obos/Myresjöhus så lyfter vi huskropparna på plats i det nya bostadsområdet i Taberg.

Sinnenas trädgård

Beställare

Ljungbybostäder

Info

Anläggning av grönytor med varierad växtplantering. Lägger rund betongmarksten. Leverans och montering av grill, odlingslåda, möbler och Smålandsgärdsgård.

Växjö framtida vattenförsörjning

Beställare

Växjö Kommun

Info

Överföringsledning för dricksvatten. Etapp från Hallsjö till Fenen. Ledningslängd 20 km.

Hjortsbergskolan i Ljungby

Info

Objektet lägger värmekulvert från Ljungsjöverket längs väg 25 till Lagan via banvallen. Använder separat tillopp och retur. Kulvert: DN 200/Dy 355 (ca 8550m).

Laganrasten

Info

E4:ans breddning till fullvärdig 2+2 motorfarled avkräver nya bredare viadukter/broar till tvärgående trafik. 18 timmars gjutning och rätt kylslaget...

Sköldbucklan

Info

Anläggning av lokalgata med tillhörande vatten och avloppsförsörjning till villaområde med serviser till varje fastighet.

Hjortsbergskolan i Ljungby

Info

Ljungby kommun har beställt rivning av befintlig skola och markförberedelse för en ny i anslutning till Hjortsberget i Ljungby. Ett omfattande rivningsarbete av en robust byggnad och ett stort markentreprenadjobb.

Alabastern

Info

Totalrenovering av hyresrätter i Växjö. Rivning och borrning för stambyte. Beredning av tillhörande parkeringar samt grönytor med gräs, häckar och träd. Kund CA-Fastigheter.

Kv Dressinen i LJungby

Info

LJ-Bygg bygger ett hus med lägenheter och affärslokaler i Ljungby åt LjungbyBostäder, mellan salu- och stora torget. Vi förbereder marken och spontar helt för källare och garage i sandig terräng innan utgrävning.

Visa mer