Välkommen till

Veinge Betong AB En del av Gustav R. Johansson AB
Fortsätt

Våra produkter

Betong

Veinge Betong AB tillverkar fabriksbetong i tillverkningsklass 1.

Nordcert är certifieringsorgan och gör revision på fabriken 2 ggr per år för att kontrollera att verksamheten uppfyller kraven gentemot SS-EN 206 och 137003. Kontinuerliga prov tas på grus och betong. Detta för att du som kund ska få bästa möjliga produkten.

Vi ombesörjer provning av er färska eller hårdnade betong.

Slodor, vibratorer, laser, rakor mm finns tillgängligt för uthyrning-Meddela oss i samband med beställning.

Välkomna! Betong, en bra affär!

Om betong

Betong är en naturlig produkt som består att cement, grus, sten, vatten och små mängder tillsatsmedel när så krävs. Tillsatsmedel gör exempelvis att betongen flyter bättre, påverkar härdningsförloppet/tiden, gör betongen frostbeständig eller torkar fortare osv. Betong väger ca 2300-2400kg/m3.

Färdighärdad betongmassa tål väldigt högt tryck, kan utnyttjas under lång tid, är tät, tål naturens krafter, möglar inte, är energilagrande dvs värme sparas i massan o ligger kvar för att jämnas ut vid kallare väderlek, brandsäkert o ljudisolerande. Betong är totalt formbar vilket gör att du kan få de ytor du vill. Dessa i sin tur är mycket slitstarka.

Betong har en mycket lång livslängd. Än idag finns det byggnader kvar från Romartiden. Framställningen av cement kräver dock mycket energi. Själva cementtillverkningen står idag för ca 4-5% av världens koldioxidutsläpp. Alla exponerade betongytor tar upp koldioxid. Ser man till hela livscykeln visar det bara en liten skillnad i miljöpåverkan beroende på vilket stommaterial som används.

Hållfasthetsklasser

Betong delas in i olika hållfasthetsklasser(se nedan). Vilken betong du ska välja beror på vilken belastning/tryck den färdiga konstruktioen kommer att utsättas för. Första värdet står för lägsta hållfasthetsvärde på cylindrar o andra värdet på kuber i respektive klass i MPa.

Hållfasthetsklasser C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C28/35, C30/37, C32/40, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, C54/65, C55/67, C58/70, C60/75.

Ovanstående klasser kan produceras med ballast (4/8, 8/16,16/28).

Exponeringsklasser

Exponeringsklasser bestäms med utgångspunkt av vad betongen kommer att vara exponerad mot, exempelvis tösalter, frysning etc.

PDF med exponeringsklasser

Konsistens/Utbredningsmått

Konsistensklasser-för ”vanlig” betong S1 Sättmått 10-40mm

S2 Sättmått 50-90mm S3 Sättmått 100-150mm S4 Sättmått 160-210mm S5 Sättmått >210mm

Utbredningsmått-för Självkompakterande betong(SKB) SF1 550-650mm SF2 660-750mm SF3 760-850mm Vi använder oss till största delen av SF1 då det täcker de flesta gjutobjekt.

Cement Cementa Byggcement Skövde med hållfasthet 42,5MPa-lite finkornigt malt för en snabbare begynnande hållfasthetsutveckling. Cementa Anläggningscement Degerhamn med hållfasthet 42,5MPa-lite mer grovkornigt malt för att inte härda så snabbt inledningsvis och ge hög värme. Används mest till grova konstruktioner för att hålla ned värmeutvecklingen och eller objekt utsatta för salt o kemiska angrepp.

Betong för olika ändamål

Självkompakterande betong - Största fördelarna med denna betong är att den ej behöver och ska absolut inte vibreras. Den flyter ut till ”rätt” ställe med minimalt arbete. Det leder till en tystare arbetsmiljö, krävs oftast en person mindre, gjutningen brukar gå snabbare då du ej behöver någon som vibrerar betongen. Vi har några olika kvaliteter att välja på beroende på hur snabb uttorkning ska vara. Detta är en lös betong som ger högre formtryck. Glöm heller inte bort att underlaget måste vara helt tätt då denna betong kryper.

Standard/Ordinär betong - Är precis som det låter en betong för många olika saker. Den är inte speciellt anpassad för något ändamål. Funkar till många enklare saker.

Flytbetong - Är den betong som används mest idag. Mer lättarbetad o flyter bättre än standardbetong.

Snabbtorkande betong - Används när uttorkningstiden ska krympas i tid, som kan leda till att byggtiden förkortas. Används till största del i golvgjutningar. Denna betong är väldigt tät och därmed tar inte åt sig vatten lika lätt som i sin tur då gör att torktiden kortas. Då vattenmängden är väldigt låg så krymper inte denna betongen i samma utsträckning som en betong med högre vct. Däremot är den mycket känslig för uttorkning och kräver att man vattnar den tidigt efter gjutning. Snabbtorkande betong blir väldigt stark och kan medföra sprickor i betongen om man inte anpassar/ökar armeringen.

Fiberbetong - Se nedan för respektive fibers egenskaper. Fiber ersätter helt eller delvis armeringsnät beroende på hur konstruktionen ser ut. Fiber ersätter dock aldrig armeringsjärnen i voten/kantbalken. Glas- o plastfiber: Ger minskad risk för sprickor och ökar stabiliteteten i betongen. Stålfiber: Fungerar som ersättning för armeringsnät.

Finsats – Grus, sten, cement o vatten blandat till en jordfuktig massa. Används till mindre golvytor istället för betong. Fördelen med detta är att fukten är lägre redan från början och torkar då också ut snabbare. Kan även användas till att sätta sten. Levereras med flakbil.

Frystestad betong/Anläggningsbetong - Förprovad av ett ackrediterat laboratorium och används huvudsakligen till carportar, konstruktioner utsatta för kemiska angrepp och broar. När vatten fryser ökar dess volym med 9%. För att betongen inte ska expandera/frysa sönder tillsätts en luftporbildare i betongen som gör att vattnet får möjligt att expandera inuti dessa små luftfickor. Anläggningscementen som i denna betong används tillsammans med ovan nämnda lufporbildare gör att betongen klarar både salt o frysningen. Vår starkaste frystestade betong klarar/uppfyller kraven för exponeringsklasserna XD3/XF4.

Standardbetong med luftporbildare - Fungerar på samma sätt som den frystestade ovan men klarar inte lika extrema förhållanden.

Färgad betong - Genom att tillsätta färgpulver i betongen får du en mer levande yta. Med hjälp av betongens formbarhet kan det också skapas många olika mönster. Mönstrad och färgad betong används oftast vid offentliga ytor och garageinfarter men kan appliceras på flera andra områden. En stor fördel är att du slipper ogräset mellan stenarna.

Varm betong - From 1/12-31/3 beräknar vi att det är vinterklimat och då tillsätter vi värme i betongen för att den ska härda snabbare. Kylan får inte ta överhand innan betongen uppnått en viss hållfasthet. Glöm inte att värma upp formar, håll dom fria från snö och skydda dom mot frost o kalla vindar. En kall form fryser snabbt ned varm betong.

Acceleratortillsats - Ger extra fart på härdningen och används ofta vid vid temperaturer under 5 plusgrader. Är inte kloridbaserad.

Retarder - Fördröjer härdningsproceduren mellan cement och vatten.

Gjutning

Att tänka på innan beställning

*Hör av dig i god tid. Minst 1 vecka innan. Under perioden april tom oktober gärna 2 veckor innan. *Volym(m3)- Mät längden x bredden x höjden i meter och du får ut antal m3. Lägg på 10% då det alltid sker vissa sättningar. Glöm ej att räkna med voten/kantförstyvningen. Gjuter du direkt på makadam så lägg gärna på någon centimeter i höjd då betongmassan flyter ner mellan stenarna.

*Vilken betong behöver jag?-På din ritning finns där något som heter exponeringsklasser, hållfasthetskrav, vct krav och eventuell uttorkningstid . Tala om för oss vad dessa är, så blir det rätt betong till objektet. Har du inte detta? Förklara då för oss så noggrant som möjligt var det är du ska

gjuta. Var det är beläget(inne eller ute), vad konstruktionen ska användas till(ex. truckkörning) hur tät armeringen är och vad den kommer att utsättas för(ex. frysning o tining, kemiska angrepp, salt osv). Hur långt det är mellan gjuttillfället och eventuell golvläggning. Ju noggrannare du förklarar, desto lättare blir det för oss att se till att du får rätt betong.

Lossningssätt Pump 27m, 29m, 31m ,33m, 38 m, 43m. Är det längre fram till det som ska gjutas så kan vi koppla på slang. Vid inomhusgjutning behövs det minimum 5,5-9m i fritt uppåt beroende på pumpstorlek för att veckla ut masten.

Roterbil har en ränna som man fäller ut bakom bilen. Når 9m rakt bak och ca 8 m i sidled och har en svängradie på 180 grader. För att nå 9m och få tillräcklig lutning på rännan bör objektet vara i markplan. Om inte, fråga när du beställer betongen, så att det går att genomföra. Lastbilarna kräver en höjd på 3,8m o en bredd på 2,5 m.

*Ange önskemål rörande leveranstid och intervall.

* Meddela oss i samband med beställning om du behöver något typ av hjälpmedel(Slodor, vibratorer, laser, rakor mm).

Att tänka på innan gjutning

*Se till att formen är ordentligt fixerad. Formtrycket är större än man tror. Är du osäker, ta hjälp!! Det samma gäller om du inte gjutit förr. Det kräver en viss vana för att få ett fullgott resultat.

*Täta och täck allt du inte vill ha betong på eller i.

*Ha vatten tillgängligt, gärna en högtryckstvätt för att kunna dimma på vatten vid eventuellt behov.

*Prata med oss för att försäkra dig om att det är tillräckligt med plats för fordonet/fordonen.

Att tänka under Gjutningen Ha tillräckligt med arbetskraft på plats. Om du använder vibrator: *Vibrera tätt ca 0,5m mellan nedsticken. *Vibrera tills att ytan blir blank När du vibrerar komprimeras betongen, tätheten o hållfastheten ökar, armeringen omsluts, luften minskar. Vid användning av flytbetong ska du vibrera kortare tid eftersom den är lösare och då fyller ut formen lättare. Vid gjutning av platta ha en gjutfront som är ca en 1m bred/lång oavsett betongkvalitet.

Att tänka på efter gjutningen Så snart möjligt efter att gjutningen är färdig och ytan börjar hårdna, börja dimma med vatten. Ytan får aldrig vitna. Då kan plastiska krympsprickor uppstå vilket är vanligt de första timmarna som beror på för stor vattenavgång.

Var försiktig med vattenbegjutning när det finns risk för minusgrader. Vid dessa tillfällen är det bättre att täcka med plast. Färsk betong får aldrig frysa!!

Så fort ytan blivit något hårdare(på gjutdagen) håll ytan blöt med hjälp av vattenspridare. Var uppmärksam att det inte blir små kratrar i betongen. Då har du varit för ivrig. Om inte… fortsätt med att vattenmätta i minst 1 vecka, längre gör inget för att få så lite sprickor som möjligt och tillräcklig hållfasthet. Den vibrationsfria betongen är speciellt känslig för uttorkning det första dygnet.

Är du osäker, tag kontakt med oss!

Ta kontakt med en golvläggare för att hjälpa dig mäta fukten innan golvläggningen påbörjas.