Välkommen till

Veinge Betong AB En del av Gustav R. Johansson AB
Fortsätt

Våra produkter

Ballast

Nedan finns det grus- o stenmaterial vi levererar. Klicka på respektive material(bilder finns på flertalet material) så får du upp en bild och kan se hur det ser ut. Har du egna önskemål utöver nedanstående, kontakta då oss.

OBS! Alla material har vi inte hemma. Det gäller främst bergmaterialen då vi hämtar det i en bergtäkt. Kullerstenen har vi i storlek 30-150mm som lämpar sig själv för ”självplockning” Övriga storlekar ordnar vi fram som finns längre ned på sidan. Har du frågor så hör av dig!

Vid spridning av material på en grusväg som är ca 2,5m bred så räcker ett lass på ca 9m3 vid en tjocklek på 4-5cm till ca100-125m.

Sten och grus har en packningsgrad på upp till ca 10%

 

Betonggrus/Gjutgrus-Används till betongtillverkning. Sorterat naturmaterial. Vikt per m3 1,5ton. Helt fritt från organiska föroreningar.

 • Betonggrus/Gjutgrus 0/8F
 • Betonggrus/Gjutgrus 0/8G

 

Makadam-Krossat material. Vikt per m3 1,5 ton. Används till betongtillverkning, kapillärbrytande skikt och vid trädgårsanläggning.

 • Makadam 2/5 Bergmaterial-Används mestadels till plattläggning och halkbekämpning.
 • Makadam 4/8 Bergmaterial-Används mestadels till betongtillverkning.
 • Makadam 8/12 Bergmaterial
 • Makadam 8/16 Bergmaterial
 • Makadam 16/28 Finns både som Naturkross o Bergkross.
 • Makadam 40/90-Grov Finns både som Naturkross o Bergkross.

 

Kross-/Väggrus-Används som slitlager på grusvägar+bärlager under plattsättningar. Natur=krossat naturmat. Berg=krossat bergmat. Vikt per m3 1,7ton.

 • Krossgrus/Väggrus 0/18 Natur
 • Krossgrus/Väggrus 0/16 Berg(fd0/18)

 

Bärlager-Används till vägar, parkeringar, konstruktioner etc. Natur=krossat naturmaterial. Berg=krossat bergmaterial. Vikt per m3 1,7ton.

 • Bärlager 0/35 Natur
 • Bärlager 0/25 Berg (fd 0/30)
 • Bärlager 0/32 Berg (fd 0/40)
 • Bärlager 0/45 Berg (fd 0/50)

 

Förstärkning/Kross-Förstärkningsmaterial till vägar(under bärlagret). Krossat bergmaterial. Vikt per m3 1,8ton. Dessa materialen är för grova för att köra med bil på. Behövs exempelvis 0/30 eller 0/18 ovanpå.

 • Förstärkning Kross 0/90
 • Förstärkning Kross 0/150
 • Bergkross 0/250
 • Kross 90/150
 • Berg 200/300
 • Berg 500/800
 • Sprängsten 0/800  

 

Stenmjöl-Används till platt- och stensättning. Krossat bergmaterial. förutom 0/18 Natur=krossat naturmaterial. Vikt per m3 0/4+0/8=1,5 ton, 0/18Natur=1,7ton.

 • Stenmjöl 0/4
 • Stenmjöl 0/8
 • Stenmjöl 0/18 Natur
 • Sättsand 0/8

Notera att stenmjöl i kombination med vattning och packning är ett material som blir hårt o stabilt.  

 

Betongkross-Krossad betong. Används exempelvis till att bygga vägar. Fungerar på samma sätt som förstärkningsmaterialen, men är en återvunnen produkt. Finns i den mån vi har betong att krossa ned.

 • Betongkross 0/125

 

Matjord-Används till gräsmattor. Vikt per m3 ca 1,5ton.

 • Matjord Harpad o Oharpad

 

Fyllnadssand-Används till kringfyllnad av rör o terasser. Sorterat naturmaterial. Vikt per m3 1,5ton.

 • Fyllnadssand 0/8

 

Dräneringsgrus-Helt enkelt för dränering. Sorterat naturmaterial. Vikt per m3 1,5 ton.

 • Dräneringsgrus 2/16

 

Mur- o Baksand-Används till puts- o murningsarbeten, Sandlådesand o dressing av gräsmattor. Sorterat naturmaterial. Vikt per m3 1,5ton.

 • Mursand 0/4
 • Baksand 0/2

 

Singel 8/16 används mestadels till översta lager på infarter och 16/28 till infiltrationer o dekorationssten. Sorterat naturmaterial. Vikt per m3 1,5ton.

 • Singel 8/16
 • Singel 16/28

 

Kullersten-Används till prydnadssten o stensättningar. Sorterat naturmaterial. Vikt per m3 1,5ton. Åtgång ca 0,2-0,3m3 per m2.

 • Kullersten 35/70
 • Kullersten 90/110
 • Kullersten 100/170
 • Kullersten 180/220
 • Kullersten 220/400