Välkommen till

Veinge Betong AB En del av Gustav R. Johansson AB
Fortsätt

Miljö & Hållbarhet

Lorem ipsum dolor sit amet, mel cu saepe oblique, sed aeque assentior in. At alterum voluptatibus quo.

Hållbarhet

Vår vision

Veinge Betong AB ska fortsätta utvecklas till en ledande, tekniskt framstående och naturlig partner vid betongleveranser.

Teknik

Veinge Betong AB verkar i en bransch där teknik är oerhört viktigt. Därför är det väldigt viktigt för oss att hålla oss uppdaterade om nya tekniska landvinningar. Tekniken är en förutsättning för att vi över huvud taget ska kunna utföra våra uppdrag, och göra det på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt. Så man kan med rätta säga att vi på Veinge Betong AB är ett teknikföretag vilket innebär att våra medarbetare är och ska vara tekniskt kunniga.

Värderingar

Veinge Betong AB är ett modernt företag och det avspeglar sig även i våra värderingar och de delar vi med vår personal. Hos oss råder ett öppet och kamratligt arbetsklimat. Alla skall känna sig uppskattade för det arbete de utför och ingen får utsätta en kollega för mobbing eller andra trakasserier oavsett kön, ras, religion eller etnisk tillhörighet. För detta har vi alla ett gemensamt ansvar.

Kvalitet

Precis som för alla andra företag är hög kvalitet i allt vi levererar avgörande för vår utveckling och framtid. Det gäller både de produkter och varor vi levererar samt också de tjänster vi utför åt våra kunder. Kvaliteten återspeglas också i vårt uppträdande hos kunden. Vi är serviceinriktade och visar kunderna den respekt och uppmärksamhet de har rätt att kräva. Reklamationshantering är en viktig kvalitetsaspekt. I de fall en reklamation inträffar vill vi alltid vända det till något positivt.

Miljö

Vår bransch har ett vakande öga på sig i fråga om miljö eftersom vi jobbar med naturresurser som ibland kan vara knappa och ibland också ifrågasatta vad beträffar utnyttjande. Vi är medvetna om detta och lägger oss därför vinn om att följa alla regler och visa gott omdöme och hänsyn vid utnyttjande av naturresurser. Vi skall också sträva efter sparsamhet när det gäller utnyttjande av icke förnyelsebara energikällor. Utvecklingen mot förnyelsebar energi skall noga följas och införas när så är möjligt.

Betong

Betong har många goda egenskaper som gör det till ett hållbart byggnadsmaterial med lång livslängd. Det står emot slitage, brand och fukt. Betong är värmetrögt vilket för med sig en lägre energiförbrukning i byggnader.

Ständigt pågår en receptoptimering för att inte använda mer cement än nödvändigt. Därmed minskar vi miljöpåverkan.

Vid jämförelse mellan olika byggmaterial är det viktigt att se till hela livscykeln. Där står sig betongen väl i konkurrens med andra byggmaterial. Visste du att alla betongytor som exponeras tar upp koldioxid!

Uttjänt betong krossas ned för att användas som förstärkningsmaterial vid exempelvis vägbyggen. Att göra ballast av betong är en annan möjlighet.

Vi tillverkar betongblock av den betong som blir över vid leveranser. Dessa går att använda inom ett flertal områden.

Ballast

Från vår egna grustäkt bryts en del av ballasten till betongen. Resterande del, främst stenen kommer från en lokal bergtäkt. Krossat berg utgör idag drygt 50% av ballast till 1m3 betong.

Fordon

Årligen investeras det i nya fordon och maskiner. Då transporterna står för en stor del av miljöpåverkan använder vi den senaste tekniken. Fordonen framförs på så miljöklassat bränsle som möjligt för att minimera utsläppen.

Uppvärmning

Fossila bränslen används inte vid uppvärmning. All energi som förbrukas kommer från en lokal elproducent.

Vatten

Vi arbetar kontinuerligt med att optimera recept för minskad vattenåtgång i betongproduktionen.